Rekrutacja

Rekrutacja w ZSTR w Piotrowicach będzie prowadzona elektronicznie, zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Logowanie:

Kandydaci - logowanie

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/20

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach na rok szkolny 2019/2020 sla absolwentów gimnazjum

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach na rok szkolny 2019/2020 sla absolwentów szkoły podstawowej

ZASADY REKRUTACJI - KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE


 OFERTA:

oferta20

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły na druku obowiązującym przy rekrutacji elektronicznej

2. Skrócony odpis aktu urodzenia

3. 2 fotografie

4. Świadectwo ukończenia gimnazjum

5. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną

6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

7. Karta zdrowia

8. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej dla osób, które posiadają taką opinię z gimnazjum!!!

Dokumenty wymienione należy składać w sekretariacie szkoły.

 Dokumenty do pobrania: