Nowa pracownia hotelarska

Nauka w technikum hotelarskim to teoria i zajęcia praktyczne.

Zanim uczniowie rozpoczną praktykę w hotelach, przygotowują się do przyszłego zawodu w szkolnych pracowniach: gastronomicznej, recepcji i pokoju hotelowego.

W ostatnich dniach w naszej szkole udostępniono młodzieży nowe pomieszczenie, w którym znajduje się lada recepcyjna, sala obsługi konsumentów oraz stanowiska komputerowe. Sala została wyremontowana i wyposażana jest ze środków własnych szkoły. W jej stworzenie zaangażowali się dyrektor, nauczyciele, pracownicy placówki oraz młodzież. Teraz uczniowie technikum hotelarstwa będą mogli doskonalić swoje zawodowe umiejętności, m.in. przyjmowanie do hotelu VIP ? ów, obsługę systemów rezerwacji czy komunikowanie się z gościem hotelowym, nakrywanie stołów. Zajęcia w takiej pracowni pozwolą przyszłym hotelarzom nabyć umiejętności praktyczne, potrzebne do tyleż sprawnej, co miłej obsługi przyszłych klientów ? gości hotelowych. Bez wątpienia będzie to doskonała pomoc dydaktyczna. W najbliższych miesiącach rozpocznie się modernizacja następnych pomieszczeń. Już we wrześniu uczniowie technikum hotelarskiego będą mieli do swojej dyspozycji pokój hotelowy z łazienką.