"Pamięć dla przyszłości"

31 maja był kolejnym już dniem pamięci jaki zorganizowaliśmy w naszej szkole.

Zainspirowani słowami Jana Pawła II: ?Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości? podejmujemy działania by przybliżyć młodzieży wydarzenia, które ukształtowały naszą teraźniejszość oraz nasz narodowy charakter. Uroczystość zorganizowana pod hasłem ?Pamięć dla przyszłości? miała na celu przybliżenie hitlerowskiej zbrodni Holocaustu, jej ofiary, a także przekazanie świadectwa ocalałych z Zagłady oraz dobra czynionego przez ludzi, którzy zasłużyli na miano ?Sprawiedliwych wśród Narodów Świata". Termin naszego spotkania nie był przypadkowy, mija bowiem prawie rok od uroczystości pt. ?Pamięć, która trwa?, podczas której upamiętniliśmy ofiary Holocaustu z terenu gminy Strzyżewice, oddaliśmy cześć Sprawiedliwym oraz przyjmując krzewy winorośli zobowiązaliśmy się do przekazywania pamięci o tamtych wydarzeniach.


Naszą uroczystość zaszczycili i uświetnili swą obecnością szanowni goście: pani Barbara Góra ze Stowarzyszenia ?Dzieci Holocaustu?, pan Zbigniew Niziński z Fundacji ?Pamięć, która trwa? oraz pan Władysław Tudruj, ostatni z terenu gminy Strzyżewice świadek tragicznych wydarzeń sprzed lat. Młodzież obejrzała prezentacje związane z tematyką spotkania. Punktem kulminacyjnym było wystąpienie pani Barbary Góra, która opowiedziała zebranym o swoich losach, o przedwojennej Polsce, życiu i ucieczce z getta, ukrywaniu się po aryjskiej stronie oraz działaniach jakie podejmowała by pamięć o ?dzieciach Holocaustu? przetrwała. Uczniowie zadali naszej szanownej rozmówczyni mnóstwo pytań m.in. o losy rozdzielonych przez wojnę rodzin, które udało się połączyć, o najważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia, o wrażenia ze spotkania z prezydentem Barakiem Obamą podczas obchodów Dnia Holocaustu w Kongresie Stanów Zjednoczonych czy o współczesne przejawy antysemityzmu.

Uroczystość zakończyła się przejściem na miejsca pochówku ofiar nazistowskiej zbrodni dokonanej na obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego na terenie obecnej gminy Strzyżewice w latach 1942-43, gdzie zgodnie z żydowskim zwyczajem ułożono kolorowe kamyki oraz zapalono znicze- chrześcijański symbol pamięci.