Egzamin zawodowy - harmonogram

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120827075531304