Pracownicy

 KADRA KIEROWNICZA

 • Janusz Baran - dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
 • Antoni Kawałek - kierownik warsztatów, nauczyciel praktycznej nauki zawodu

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 • Mariusz Adamczyk - przedmioty zawodowe
 • Mirosław Adamczyk - przedmioty zawodowe
 • Sylwia Adamczyk  -Mizgała - język angielski
 • Marcin Bielecki -  wychowanie fizyczne
 • Zbigniew Błasik - praktyczna nauka zawodu
 • Adam Boruch - praktyczna nauka zawodu
 • Barbara Budziłowicz - przedmioty ekonomiczne
 • Zbigniew Cajzer - przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy kat. T
 • Janusz Chrześcijan - praktyczna nauka zawodu
 • Wiesław Choduń - język rosyjski
 • Mariusz Dudzicz - religia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Krzysztof Fijołek - przedmioty zawodowe
 • Hanna Grzegorczyk - język angielski
 • Justyna Górczyńska - przedmioty zawodowe - technik hotelarstwa
 • Patrycja Janeczek - przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu, wychowawca w internacie
 • Aneta Klimek - geografia, chemia, matematyka
 • Ewelina Kołodziejczyk - wychowawca w internacie
 • Jarosław Krzyżak - praktyczna nauka zawodu
 • Iwona Lipiec - biologia, fizyka, wychowawca w internacie
 • Sylwester LIs - wychowanie fizyczne
 • Henryk Małocha - praktyczna nauka zawodu
 • Joanna Nowakowska - język rosyjski
 • Roman Paszkiewicz - nauka jazdy kat. B
 • Małgorzata Pruchnicka - wychowawca w internacie
 • Joanna Rozdzialik - wychowawca w internacie, przedmioty zawodowe - technik hotelarstwa
 • Katarzyna Suchańska - język angielski
 • Magdalena Samborska - historia, wiedza o społeczeństwie, przedmioty zawodowe - technik hotelarstwa
 • Grażyna Szczepanik - matematyka
 • Monika Teter - matematyka
 • Piotr Teter - przedmioty zawodowe
 • Beata Kamińska - język polski, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
 • Magdalena Dec - język polski
 • Anna Duda - historia
 • Janusz Szwałek - historia
 • Paulina Bogucka - matematyka, informatyka

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 • Agnieszka Wójtowicz
 • Urszula Bogusławska
 • Anna Dudziak
 • Anna Jarocka
 • Zofia Kot
 • Jadwiga Niezgoda
 • Marek Przybyła
 • Anna Wojtyła
 • Agnieszka Sawicka
 • Elżbieta Tarkowska
 • Halina Trumińska
 • Wanda Zawiśak
 • Katarzyna Stefańczyk