Technikum Mechanizacji Rolnictwa

 

Przekazywanie wiedzy teoretycznej musi być poparte wszechstronnym przygotowaniem praktycznym, które realizowane jest w czasie zajęć warsztatowych oraz w czasie praktyk zawodowych. Miejscem kształcenia zawodowego w naszej szkole są warsztaty szkolne. Są one dobrze wyposażone w podstawowe urządzenia i maszyny konieczne do realizacji programu w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktyczne odbywają się w działach: obróbki ręcznej, spawania elektrycznego i gazowego, kuźni, obróbki mechanicznej, napraw pojazdów i maszyn rolniczych, pracowni elektrotechnicznej. Umiejętności praktyczne, eksploatacyjne i naprawcze w działach maszyn i pojazdów rolniczych zdobywane są w oparciu o:

  • zestaw maszyn i urządzeń do uprawy roli, siewu, sadzenia, ochrony roślin
  • zestaw maszyn do zbioru ziemiopłodów w tym kombajn zbożowy, kombajn do ziemniaków, kombajn do buraków, kopaczka elewatorowa, ścinacz zielonych
  • 4 ciągniki rolnicze, przyczepy, ładowacz cyklop
  • stoły do badania pomp wtryskowych i wtryskiwaczy
  • stół probierczy, basen i manometr kontrolny do badania opryskiwaczy

W dziale obróbki mechanicznej uczniowie zdobywają umiejętności w oparciu o: maszyny do obróbki metali i drewna takie jak: tokarki, frezarki, szlifierka magnesowa, strugarko-równiarkę, strugarkę grubościową, pilarkę do drewna.

Zajęcia praktyczne na działach spawania elektrycznego i gazowego oraz kuźni odbywają się na bazie spawarek elektrycznych, migomatu, mig-tig zestawu do spawania gazowego, zgrzewarki do blach, paleniska, kowadła i narzędzi do obróbki kowalskiej. Dział obróbki ręcznej wyposażony jest w stoły ślusarskie, wiertarki, przecinarkę do metali, gilotynę do cięcia blach, giętarkę do blach, giętarkę do gięcia rur i podstawowe narzędzia ślusarskie. W ramach zajęć praktycznych szkoła świadczy usługi dla okolicznych mieszkańców. Wykonujemy remonty maszyn i pojazdów, regenerację części, wykonujemy elementy ogrodzeń: bramy, bramki, kraty. Posiadamy 1,5 ha. pola na którym młodzież zdobywa podstawowe umiejętności w zakresie obsługi i uprawy maszynami rolniczymi. Praktyki zawodowe realizujemy w oparciu o własne obiekty jak również o gospodarstwa indywidualne i firmy prywatne.

Absolwent naszej szkoły poza wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi uzyskuje także uprawnienia takie jak: prawo jazdy na samochód osobowy i ciągnik, uprawnienia do obsługi i użytkowania kombajnu

Szkoła posiada certyfikaty na prowadzenie Egzaminów Zawodowych w technikum i szkole zawodowej. Uczniowie są dobrze przygotowani do tych egzaminów i bez problemów uzyskują uprawnienia do tytułów zawodowych.