Narodowe Czytanie w ZSTR w Piotrowicach

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji promowanej przez Parę Prezydencką. Na sali gimnastycznej, 12 września wysłuchaliśmy fragmentów polskich nowel w ramach Narodowego Czytania 2019. Lektorzy, czyli uczniowie i nauczyciele, niczym profesjonalni aktorzy wcielili się w swoje role i z wielkim zapałem zaprezentowali szkolnej publiczności fragmenty polskich nowel, m. in.: „Katarynki” Bolesława Prusa, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Orki” Władysława Stanisława Reymonta. Okazuje się, że teksty nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, nie wolno nam tracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Zorganizowane przez p. B. Kamińską, p. M. Dec i p. P. Janeczek przedsięwzięcie było ciekawym i uwrażliwiającym na literaturę doświadczeniem.


 
„To już ósma edycja...”

Kilkunastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycielki B. Budziłowicz wzięła udział w Narodowym Czytaniu, którego organizatorami byli: Urząd Gminy w Strzyżewicach, Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej oraz Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach. Czytanie Nowel Polskich odbyło się w Dworku Kajetana Koźmiana w Piotrowicach. Nasi uczniowie: Jakub Olech, Karolina Szuba i Zuzanna Rycak prezentowali fragmenty noweli Henryka Sienkiewicza „Sachem”.


 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20


 
Zakończenie projektu: "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne
Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
Beneficjent: Powiat Lubelski
Wartość Projektu: 629 960,00 zł
Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł
Budżet Państwa: 62 994,00 zł

Celem projektu pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" było zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski. Dominujący zakres interwencji to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Działania w zakresie projektu były realizowane poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno - przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto udzielono doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt zakładał tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz pracowni ICT.   W ramach projektu:
- wyposażono szkolne pracownie w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D
- zakupiono podręczniki dla uczniów do zajęć z języka angielskiego i matematyki. Uczestnicy projektu otrzymali również materiały pomocnicze.

W Naszej Szkole dla uczniów były realizowane następujące zadania:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dwóch dziesięcioosobowych grup w wymiarze 35 godzin/grupa;
- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dziesięcioosobowej grupy w wymiarze 35 godzin/grupa;
- grupowe (4 grupy po 10 osób) doradztwo edukacyjno - zawodowe w wymiarze 9 godzin/grupa;
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 10 osób w wymiarze 4 godziny/osoba.    
Ponadto, w ramach ”Kreatywnej edukacji w Powiecie Lubelskim” dziesięcioro nauczycieli z Naszego Zespołu wzięło udział w różnych szkoleniach (w wymiarze 16 lub 32 godziny), tj.: „Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT”, „Innowacje w edukacji”, „Nauczanie metodą eksperymentu”, „Nauka programowania” , „Pedagogika specjalna”.

Oprócz Naszej Szkoły, objęte wsparciem w ramach projektu zostały:

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.


 
Kolejne zagraniczne staże zawodowe w Piotrowicach

W latach 2020-2021 4 grup 20 – osobowych wyjedzie na dwutygodniowe staże zagraniczne do Włoch i Hiszpanii w ramach projektu „Zawodowcy w Europie”. Budżet projektu wynosi 150 000,00 EURO.


 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 132