UWAGA !!!

W czwartek 30 maja 2019r. o godzinie 16:00 odbędą się konsultacje z rodzicami. Zostaną również przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej szkoły.


 
Kurs kelnerski

Kurs kelnerski dla 10 - osób w ramach projektu "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim".


 
ŻEGNAJ SZKOŁO!!!

Dnia 26.04.2019 r. odbyło się zakończenie klas maturalnych.

Łezka w oku kręciła się wszystkim, szczególnie kiedy uświadomiliśmy sobie, że to ostatnie chwile spędzone w takim gronie razem. Jeszcze nie zdążyli absolwenci odejść, a już żałowali, że nie będą uczęszczać do szkoły. Część oficjalna pożegnania przyniosła wiele wyjątkowych wrażeń. Duża liczba absolwentów została nagrodzona książkami i statuetkami nie tylko za wyniki w nauce, czytelnictwo, ale i zaangażowanie w życie szkoły, internatu, wyniki sportowe oraz honorowe krwiodawstwo. Absolwenci i rodzice pięknie podziękowali dyrekcji, swoim wychowawcom oraz nauczycielom wyrażając wdzięczność za trud nauczania i wychowania. Drugą część uroczystości przejęła we władanie klasa III TG, która przygotowała parodię filmu „Titanic” oraz skecz „Szkoła”. Chłopcy zaskoczyli wyjątkowymi zdolnościami aktorskimi, wywołując fale śmiechu. Na koniec wszyscy absolwenci otrzymali pamiątkowe upominki od klas trzecich.


 
MINI TARGI EDUKACYJNE W BYCHAWSKIEJ PODSTAWÓWCE

W dniu 30 kwietnia 2019 roku Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach skorzystał z zaproszenia bychawskiej szkoły podstawowej i zaprezentowała swoja ofertę na Mini Targach Edukacyjnych.

Na ten dzień, uczennica Magda Cierlak i nauczyciele: M. Pruchnicka, J. Krzyżak przygotowali stoisko informacyjne oraz materiały promocyjne, ulotki. Podczas rozmów podawano zainteresowanym wyczerpujące informacja o kierunkach kształcenia dla młodzieży kończącej trzecia klasę gimnazjum i ósmą klasę szkoły podstawowej. Zaprezentowano również Kroniki Szkolne i inne fotografie. Dla chętnych przygotowano konkurs z nagrodami…Młodzież losowała pytania, np. Podaj imię patrona naszej Szkoły, Wskaż kierunki kształcenia w naszej Szkole, które zapewniają kwalifikacje rolnicze i inne z którymi młodzież dobrze sobie poradziła, co świadczy o znajomości naszej Szkoły :-).

Stoisko odwiedzane było także przez obecnych uczniów klas siódmych, którzy zapewniali nas o swojej obecności już w przyszłym roku szkolnym!


 
„Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

„Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

W naszej szkole obecnie prowadzony jest dziewięciogodzinny cykl zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach realizowanego w szkole projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”. Uczestnikami obecnej edycji są chętni uczniowie I, II lub III klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Samochodowego. Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmiany decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających pogłębianie poznawania samego siebie, analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji oraz własnej wiedzy, rozwijanie kompetencji społecznych sprzyjających efektywnemu funkcjonowaniu w sytuacjach zawodowych, wsparcie uczniów w sytuacji wyboru, kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa na rynku pracy, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy i mobilności zawodowej oraz uczenia się przez całe życie i uczestnictwa w całożyciowym poradnictwie kariery.

Poprzednio, w pierwszej turze takiego przedsięwzięcia uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa chłopców uczących się obecnie w III klasie Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W drugiej i trzeciej turze doradztwa edukacyjno zawodowego udział brały również dziesięcioosobowe grupy uczniów uczących się w Technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik architektury krajobrazu.

Oprócz doradztwa edukacyjno - zawodowego w tym semestrze dla 10 uczniów z Technikum Mechanizacji Rolnictwa odbywały się zajęcia wyrównawcze z matematyki.

W miesiącu maju odbędą się ostatnie, (rozpoczęte w styczniu) konsultacje psychologiczne dla 5 osób, które w tym semestrze uczestniczyły w comiesięcznych, indywidualnych spotkania z panią psycholog.

Małgorzata Pruchnicka


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 127