Policja naszym gościem

09 listopada ZSTR w Piotrowicach gościł p. Elżbietę Konowałek z działu prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Prelegentce asystował starszy aspirant Tomasz Łukasik – dzielnicowy Komendy Policji w Bychawie. Prelekcja dotyczyła głównie cyberprzemocy i jej prawnych konsekwencji, skutków zażywania narkotyków i dopalaczy, zawierania znajomości z nieznajomymi z Internetu. Atrakcją dla młodzieży były alkogogle, które symulują odurzenie alkoholem oraz narkogogle symulujące odurzenie narkotykami. Doznania były szokujące… Miejmy nadzieję, że będą przestrogą dla młodzieży, która po tej prelekcji zachowa rozwagę. Dzielnicowy umożliwił młodzieży sprawdzenie stanu  trzeźwości za pomocą alkomatu. Chętni uczniowie skorzystali z tej możliwości. Osobą odpowiedzialną za zaproszenie gości i przygotowanie spotkania była wychowawczyni internatu p. Ewelina Kołodziejczyk.


 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczniów

237 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości z województwa lubelskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów, wśród nich znaleźli się nasi najlepsi uczniowie. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się dnia 7 listopada 2017 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W tym roku Technikum Mechanizacji Rolnictwa reprezentował Dawid Putowski, uczeń z klasy IV TMR , a Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa reprezentowała Łucja Sobkowicz z klasy II TH.

Dawid i Łucja odebrali dyplomy z rąk pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Lubelskiego, pana Przemysława Czarnka. Wręczający życzyli laureatom dalszych sukcesów oraz kontynuowania nauki na terenie naszego województwa, w lubelskich uczelniach. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. W. Kaniorowej. Na zakończenie uroczystości na wszystkich czekała słodka niespodzianka w Sali Kolumnowej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2580 zł przyznawane jest uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


 
Wyjazd na strzelnicę "Snajper" oraz do Państowego Muzeum na Majdanku

W dniu 07.11.2017r. wyjechaliśmy na ywcieczkę do Lublina. Rano byliśmy na strzelnicy "Snajper", gdzie uczyliśmy się zasd bezpiecznego posługiwania się bronią i prawidłowego strzelania. Po naszych tarczach widać, że jak na pierwszy raz poszło nam całkiem nieźle. Po południu odwiedziliśmy historyczne miejsce: Niemiecki Obóz Koncentracyjny na Majdanku. Pani Przewodnik oprowadziła nas po barakch, komorach gazowych, piecach krematoryjnych. Poznaliśmy straszną historię tego miejsca i konkretnych ludzi. Zrozumieliśmy, że każda grudka ziemi, każdy kamień jest świadkiem tego co się tu wydarzyło.

W przyszłości pojedziemy na cały dzień, aby dokładnie poznać historię tego miejsca. Dziękujemy sorowi Dudziczowi, że zorganizował taką wycieczkę.


 
„Dzwonek na obiad”

24 października w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Dzwonek na obiad”. Cała zebrana kwota, prawie 250 zł, została przekazana fundacji „Być Bardziej”. Dzięki Waszej ofiarności, dzieci pochodzące z rodzin najbardziej potrzebujących pomocy z całej Polski będą miały opłacone obiady w szkole.  Dziękujemy!!!


 
„Temat: Funkcje, nierówności, rysowanie paraboli. Wniosek: Mnie już od tego głowa nie boli!"

A to wszystko za sprawą zajęć wyrównawczych z matematyki!!! 

W naszej szkole rozpoczęły się one pod koniec października, w ramach projektu „Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” realizowanego m.in. w ZSTR.
Zajęcia te, w wymiarze 35 godzin lekcyjnych, skierowane są dla dziesięcioosobowej grupy uczniów, prawie w całości będących wychowankami internatu, uczących się w Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Dla każdego ucznia, do dyspozycji podczas zajęć, został zakupiony podręcznik oraz ćwiczenie ułatwiające pracę.

Celem zajęć wyrównawczych z matematyki jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, umożliwianie osiągania nawet niewielkich sukcesów matematycznych, wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy, uzupełnianie braków w wiadomościach z matematyki, stymulowanie logicznego myślenia, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, kształcenie nawyku szukania wielu rozwiązań, pobudzanie wyobraźni i myślenia twórczego, kształtowanie takich cech jak: dociekliwość, rzetelność, wytrwałość i systematyczność i wielu innych.

Kolejne zajęcia wyrównawcze z matematyki przeznaczone będą dla następnych 10 osób uczących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (i agrotroniki). Rozpoczną się one w drugim semestrze przyszłego roku szkolnego, tj. od stycznia 2019.

Szkolny koordynator projektu - Małgorzata Pruchnicka.


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 101