Zakończenie projektu: "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne
Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
Beneficjent: Powiat Lubelski
Wartość Projektu: 629 960,00 zł
Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł
Budżet Państwa: 62 994,00 zł

Celem projektu pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" było zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski. Dominujący zakres interwencji to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Działania w zakresie projektu były realizowane poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno - przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto udzielono doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt zakładał tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz pracowni ICT.   W ramach projektu:
- wyposażono szkolne pracownie w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D
- zakupiono podręczniki dla uczniów do zajęć z języka angielskiego i matematyki. Uczestnicy projektu otrzymali również materiały pomocnicze.

W Naszej Szkole dla uczniów były realizowane następujące zadania:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dwóch dziesięcioosobowych grup w wymiarze 35 godzin/grupa;
- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dziesięcioosobowej grupy w wymiarze 35 godzin/grupa;
- grupowe (4 grupy po 10 osób) doradztwo edukacyjno - zawodowe w wymiarze 9 godzin/grupa;
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 10 osób w wymiarze 4 godziny/osoba.    
Ponadto, w ramach ”Kreatywnej edukacji w Powiecie Lubelskim” dziesięcioro nauczycieli z Naszego Zespołu wzięło udział w różnych szkoleniach (w wymiarze 16 lub 32 godziny), tj.: „Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT”, „Innowacje w edukacji”, „Nauczanie metodą eksperymentu”, „Nauka programowania” , „Pedagogika specjalna”.

Oprócz Naszej Szkoły, objęte wsparciem w ramach projektu zostały:

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.


 
Kolejne zagraniczne staże zawodowe w Piotrowicach

W latach 2020-2021 4 grup 20 – osobowych wyjedzie na dwutygodniowe staże zagraniczne do Włoch i Hiszpanii w ramach projektu „Zawodowcy w Europie”. Budżet projektu wynosi 150 000,00 EURO.


 

 
Konkurs „Rok przed dyplomem”

W dniu 10.05.2019r. grupa 237 uczniów klas technicznych z 25 szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XIII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie i doradcy metodyczni nauczycieli przedmiotów zawodowych Miasta Lublin.

Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 237 uczniów, 80 zespołów reprezentujących 25 szkół technicznych województwa lubelskiego, którzy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w 21 kwalifikacjach. Naszą szkołę reprezentowały: Justyna Bork, Angelika Gąsiorowska i Marlena Zarzycka z III klasy Technikum Architektury Krajobrazu oraz Edyta Wójcik, Agnieszka Węglińska i Weronika Fila z III klasy Technikum Hotelarstwa.

W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 61 laureatów i 42 wyróżnionych. Dnia 07.06.2019r., w gmachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej podczas konferencji podsumowującej XIII międzyszkolny konkurs zawodowy „Rok przed dyplomem” laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych, LSCDN.

W kwalifikacji R.22 technik architektury krajobrazu uczennica Justyna Bork zajęła III miejsce, a w kwalifikacji T.12 Technik hotelarstwa - Edyta Wójcik zajęła również III miejsce. GRATULUJEMY  i życzymy powodzenia w czerwcu na egzaminach z kwalifikacji!


 
Architektura Krajobrazu w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie

Kilka dni temu uczennice Technikum Architektury Krajobrazu pod opieką p. Patrycji Janeczek, odwiedziły Ogród Botaniczny w Lublinie.Towarzyszyła im piękna, słoneczna pogoda. Podczas spaceru alejkami ogrodu mogły podziwiać przeróżne drzewa, krzewy, byliny i rośliny jednoroczne. Rośliny górskie, bagienne, tropikalne, nadmorskie, lecznicze, użytkowe, a nawet biblijne… wiele z nich przepięknie kwitnie o tej porze roku. Odwiedziły także szklarnie, w której hodowane są m.in. kaktusy, sukulenty, rośliny wilgotnych lasów tropikalnych. Zajęcia edukacyjne organizowane poza salą lekcyjną umożliwiają rozwój zainteresowań przyrodniczych, jak również wszechstronne poszerzanie wiadomości.


 
„PROFESJONALNY HOTEL” - nowy wygląd pracowni hotelarskiej :)

W naszej szkole realizowany jest projekt Edukacja Przyszłości w Powiecie Lubelskim w ramach tego projektu uczniowie mogą brać udział w zajęciach między innymi zajęcia hotelarskie pt. „Profesjonalny hotel”.

Program ten uwzględnia predyspozycje i oczekiwania uczniów, obejmuje głownie zagadnienia dotyczące pracy na recepcji hotelowej. Realizacja programu to ćwiczenia, prezentacje, wypełnianie dokumentów ale także gra aktorska, czyli przygotowywanie scenek zawodowych. W trakcie zajęć młodzież wykorzystywała zarówno tradycyjne środki dydaktyczne jak również nowoczesne takie jak: tablica interaktywna, komputer, notebooki i prezentacje multimedialne.

Głównym celem programowym było podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów zawodowych - hotelarskich.Założenia programowe:

  • nabycie praktycznych umiejętności obsługi gości w hotelu,
  • sporządzania dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień usług dodatkowych,
  • planowania i obsługi imprez turystycznych oraz ich rozliczania,
  • zapoznanie się z użytkowaniem podstawowych elementów wyposażenia stosowanego w pracy zawodowej,
  • nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami z branży.

W ramach tego projektu szkoła wzbogaciła się w szereg pomocy naukowych ale przede wszystkim pracownia hotelarska zmieniła swój wygląd. Zostały zakupione:

  • lada recepcyjna
  • pomocniki kelnerskie
  • sejf depozytowy
  • stoły oraz krzesła
  • urządzenie wielofunkcyjne
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 127