Biblioteka

 

Istotną częścią szkoły jest biblioteka szkolna, która pełni tradycyjną rolę: udostępnia literaturę piękną, popularno?naukową, zawodową, rozwija czytelnictwo, wspomaga samokształcenie. Zbiory, liczące około 4 ? tys. woluminów, umieszczone są w układzie tematycznym. Czytelnicy mają wolny dostęp do wszystkich zasobów biblioteki. Biblioteka wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu.

Przy bibliotece istnieje centrum multimedialne wyposażone w osiem stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz w czasie przerw międzylekcyjnych.