Pracownicy

 KADRA KIEROWNICZA

 • Janusz Baran - dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
 • Antoni Kawałek - kierownik warsztatów, nauczyciel praktycznej nauki zawodu

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 • Mariusz Adamczyk - przedmioty zawodowe
 • Mirosław Adamczyk - przedmioty zawodowe
 • Sylwia Adamczyk  - Mizgała - język angielski
 • Marcin Bielecki -  wychowanie fizyczne
 • Zbigniew Błasik - praktyczna nauka zawodu
 • Adam Boruch - praktyczna nauka zawodu
 • Barbara Budziłowicz - przedmioty ekonomiczne
 • Zbigniew Cajzer - przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy kat. T
 • Janusz Chrześcijan - praktyczna nauka zawodu
 • Wiesław Choduń - język rosyjski
 • Krzysztof Fijołek - przedmioty zawodowe
 • Hanna Grzegorczyk - język angielski
 • Justyna Górczyńska - Świtaj - przedmioty zawodowe - technik hotelarstwa
 • Patrycja Janeczek - przedmioty zawodowe - architektura krajobrazu
 • Ewelina Kołodziejczyk - wychowawca w internacie
 • Anna Kowalik - wychowawca w internacie
 • Jarosław Krzyżak - praktyczna nauka zawodu
 • Anna Kuras - historia
 • Iwona Lipiec - biologia, fizyka, wychowawca w internacie
 • Sylwester Lis - wychowanie fizyczne
 • Joanna Nowakowska - język rosyjski, wiedza o kulturze
 • Roman Paszkiewicz - nauka jazdy kat. B
 • Małgorzata Pruchnicka (GWIAZDA)- wychowawca w internacie
 • Joanna Rozdzialik - przedmioty zawodowe - technik hotelarstwa
 • Katarzyna Suchańska - język angielski, filozofia
 • Tomasz Suchański - język angielski
 • Magdalena Samborska - edukacja dla bezpieczeństwa, historia
 • Paweł Sokołowski - religia
 • Grażyna Szczepanik - matematyka
 • Monika Teter - matematyka
 • Piotr Teter - przedmioty zawodowe
 • Beata Kamińska - język polski, wiedza o społeczeństwie
 • Magdalena Dec - język polski
 • Paulina Bogucka - Olucha- matematyka, informatyka

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 • Agnieszka Wójtowicz
 • Urszula Bogusławska
 • Anna Dudziak
 • Anna Jarocka
 • Jadwiga Niezgoda
 • Anna Wojtyła
 • Agnieszka Sawicka
 • Elżbieta Tarkowska
 • Katarzyna Stefańczyk
 • Małgorzata Wilkołazka
 • Agata Olech
 • Bożena Przech
 • Anita Zabielska