Egzamin zawodowy - harmonogram

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120827075531304


Harmonogram egzaminów


Technik mechanizacji rolnictwa

M. 02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie - cz. pisemna

M. 46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie - cz. praktyczna

M. 46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie - cz. pisemna

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - III TMR - cz. praktyczna i pisemna


Technik pojazdów samochodowych

M. 12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - cz. praktyczna

M. 12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - cz. pisemna

MG. 18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - cz. pisemna i praktyczna


Technik hotelarstwa

T. 11. Planowanie i realizacja usług w recepcji - cz. praktyczna

T. 11. Planowanie i realizacja usług w recepcji - cz. pisemna

T. 12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - cz. praktyczna

TG. 12. Planowanie i realizacja usług w recepcji - cz. praktyczna

TG. 12. Planowanie i realizacja usług w recepcji - cz. pisemna


Technik architektury krajobrazu

R. 21.  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - cz. praktyczna

R. 21.  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - cz. pisemna

R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu - cz. praktyczna


Klasa III - Branżowa Szkoła I Stopnia

MG. 18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz MG. 03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie