Sale lekcyjne

 Zespół Szkół Techniki Rolniczej posiada dwanaście sal dydaktycznych wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt, pozwalający na ciekawe i efektywne prowadzenie zajęć lekcyjnych. Każda pracownia posiada komputer ze stałym łączem internetowym, w większości sal są projektory multimedialne, do dyspozycji mamy tablicę multimedialną. Sale do nauczania przedmiotów zawodowych wzbogacone są o tablice poglądowe, przekroje maszyn i urządzeń rolniczych oraz silników samochodowych. Nasi nauczyciele korzystają z filmów instruktażowych dotyczących budowy i działania nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych oraz silników pojazdów samochodowych. Chluba naszej szkoły to dwie pracownie komputerowe na 14 i 16 stanowisk ze stałym łączem internetowym i urządzeniami wielofunkcyjnymi (ksero, skaner, drukarka).