„Wstańcie, chodźmy” – XIX Dzień Papieski

24 października, montażem słowno-muzycznym zorganizowanym dla wychowanków naszego internatu – włączyliśmy się w obchody XIX Dnia Papieskiego. Prowadzące uroczystość, Karolina i Magda, przybliżyły zgromadzonym genezę, historię, idee tego święta, a także przesłanie tegorocznego hasła. Wezwanie „Wstańcie, chodźmy” skierowane przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, było świadectwem Jego odwagi, wierności i gotowości do przyjęcia Kielicha męki. Jezusowe „Wstańcie, chodźmy” jest pełnym nadziei wezwaniem do wyrwania się z marazmu zwątpienia i podjęcia zwycięskiej walki z siłami grzechu i zła nie tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu.

Dzień Papieski jest przede wszystkim dniem wdzięczności i duchowej łączności ze Świętym Janem Pawłem II. Na zakończenie spotkania wyświetlony został film przybliżający młodzieży osobę i nauczanie naszego wielkiego rodaka.