Wykaz podręczników

Wykaz podręczników rok szkolny 2019/20


Dla absolwentów szkoły podstawowej - klasa pierwsza:

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (pozostałe podręczniki we wrześniu)


Dla absolwentów gimnazjum - klasa pierwsza:

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


 KLASA II - KLASA IV

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Technikum Samochodowe

Technikum w zawodzie technik hotelarstwa