Terminy egzaminów poprawkowych

21.08.2019r. od godz. 09:00:

Matematyka, silniki pojazdów samochodowych

22.08.2019r. od godz. 09:00:

Biologia, fizyka, język polski, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

 

Matura poprawkowa 20.08.2019r. (wtorek)  godz. 09:00.


 

 

 
Zakończenie projektu: "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne
Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
Beneficjent: Powiat Lubelski
Wartość Projektu: 629 960,00 zł
Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł
Budżet Państwa: 62 994,00 zł

Celem projektu pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" było zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski. Dominujący zakres interwencji to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Działania w zakresie projektu były realizowane poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno - przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto udzielono doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Projekt zakładał tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz pracowni ICT.   W ramach projektu:
- wyposażono szkolne pracownie w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D
- zakupiono podręczniki dla uczniów do zajęć z języka angielskiego i matematyki. Uczestnicy projektu otrzymali również materiały pomocnicze.

W Naszej Szkole dla uczniów były realizowane następujące zadania:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dwóch dziesięcioosobowych grup w wymiarze 35 godzin/grupa;
- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dziesięcioosobowej grupy w wymiarze 35 godzin/grupa;
- grupowe (4 grupy po 10 osób) doradztwo edukacyjno - zawodowe w wymiarze 9 godzin/grupa;
- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 10 osób w wymiarze 4 godziny/osoba.    
Ponadto, w ramach ”Kreatywnej edukacji w Powiecie Lubelskim” dziesięcioro nauczycieli z Naszego Zespołu wzięło udział w różnych szkoleniach (w wymiarze 16 lub 32 godziny), tj.: „Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT”, „Innowacje w edukacji”, „Nauczanie metodą eksperymentu”, „Nauka programowania” , „Pedagogika specjalna”.

Oprócz Naszej Szkoły, objęte wsparciem w ramach projektu zostały:

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.


 
Wolne miejsca

Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach informuje o ilości wolnych miejsc w poszczególnych klasach na dzień 11.07.20219 r.:

Po Gimnazjum:

1. Technikum Mechanizacji Rolnictwa w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 7

2. Technikum w zawodzie: technik hotelarstwa - 9

3. Technikum Samochodowe w zawodzie: technik pojazdów samochodowych - 7

4. Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - 4

- mechanik pojazdów samochodowych - 4

Po Szkole Podstawowej:

1. Technikum Mechanizacji Rolnictwa w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - 3

2. Technikum w zawodzie: technik hotelarstwa - 4

3. Technikum w zawodzie: technik architektury krajobrazu - 3

3. Technikum Samochodowe w zawodzie: technik pojazdów samochodowych - 7

4. Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie:

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - 6

- mechanik pojazdów samochodowych - 4


 
Kolejne zagraniczne staże zawodowe w Piotrowicach

W latach 2020-2021 4 grup 20 – osobowych wyjedzie na dwutygodniowe staże zagraniczne do Włoch i Hiszpanii w ramach projektu „Zawodowcy w Europie”. Budżet projektu wynosi 150 000,00 EURO.


 

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 123